Tái Cấu Trúc Hệ Thống Nhân Sự Bằng Bitrix24

Tái Cấu Trúc Hệ Thống Nhân Sự Bằng Bitrix24
590,000,000 VND
Số lượng
1
Gói

Tái Cấu Trúc Hệ Thống Nhân Sự Bằng Bitrix24

 1. Xem xét lại cấu trúc tổ chức: Đánh giá lại cấu trúc tổ chức hiện tại và xác định các vị trí và chức năng cần thiết. Đảm bảo rằng cấu trúc tổ chức phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

 2. Đánh giá lại các vai trò và trách nhiệm: Xác định lại vai trò và trách nhiệm cho từng vị trí trong hệ thống nhân sự. Điều này giúp tăng tính chuyên nghiệp và hiệu suất của các nhân viên, đồng thời đảm bảo rằng mọi người đồng lòng về nhiệm vụ và mục tiêu chung.

 3. Đề xuất các thay đổi tổ chức: Dựa trên việc đánh giá lại cấu trúc tổ chức và vai trò, tạo ra các đề xuất về thay đổi tổ chức, bao gồm sự di chuyển, sáp nhập hoặc loại bỏ các bộ phận hoặc vị trí không cần thiết. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường sự linh hoạt trong hệ thống nhân sự.

 4. Tạo ra môi trường làm việc thích hợp: Xây dựng một môi trường làm việc thoải mái và đáng tin cậy. Cung cấp sự hỗ trợ và khuyến khích cho nhân viên để họ phát triển tốt nhất khả năng của mình. Điều này có thể bao gồm việc tăng cường chương trình đào tạo, tạo ra các cơ hội thăng tiến và đưa ra công việc thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

 5. Đảm bảo rằng quy trình nhân sự được tối ưu hóa: Đánh giá lại quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và thăng tiến. Cải thiện các quy trình này để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và tạo động lực cho nhân viên.

 6. Định rõ các mục tiêu và kế hoạch phát triển: Đặt ra mục tiêu rõ ràng và thiết lập kế hoạch phát triển cho từng nhân viên trong hệ thống nhân sự. Điều này giúp mọi người có mục tiêu cụ thể và đảm bảo rằng họ đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.

 7. Sử dụng công nghệ và phần mềm quản lý nhân sự: Sử dụng công nghệ và phần mềm quản lý nhân sự để tăng tính tự động và hiệu quả trong quản lý nhân sự. Điều này có thể bao gồm hệ thống quản lý hồ sơ nhân viên, hệ thống đánh giá hiệu suất, và các công cụ tự động hóa các quy trình nhân sự.

 • Miễn Phí Không
 • Giới hạn số lượng người dùng Không
 • Giới hạn số lượng người dùng Không
 • Loại dịch vụ Tái cấu trúc / Đào tạo / Huấn luyện / Cung ứng phần mềm
 • Số ngày triển khai 30
 • Hỗ trợ qua Chat trực tiếp từ Bitrix24 Không
Tái Cấu Trúc Hệ Thống Nhân Sự Bằng Bitrix24
590,000,000 VND

Dịch vụ liên quan