Browse and buy!

When personal attention matters

Phí chuyển đổi ngoại tệ

$0.00
Close
Phí chuyển đổi ngoại tệ
Phí chuyển đổi ngoại tệ
$0.00
1
cái.

DỰ ÁN TIKTOK 6 THÁNG (100K Follow, 3,5 triệu lượt xem)

$18,119.59
Close
DỰ ÁN TIKTOK 6 THÁNG (100K Follow, 3,5 triệu lượt xem)
DỰ ÁN TIKTOK 6 THÁNG (100K Follow, 3,5 triệu lượt xem)
$18,119.59
1
Gói

Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng

$1,188.00
Close
Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng
Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng
Miễn Phí: Không
Số lượng user: 50
Giới hạn số lượng người dùng:
Giới hạn số lượng người dùng: Không
Quan sát viên và người tham gia: Không
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại: Không
Khuôn mẫu với các tác vụ con: Không
Dung lượng: 100GB
$1,188.00
1
cái.

Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng

$5,988.00
Close
Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng
Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng
Miễn Phí: Không
Số lượng user: 250
Giới hạn số lượng người dùng:
Giới hạn số lượng người dùng: Không
Quan sát viên và người tham gia: Không
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại: Không
Khuôn mẫu với các tác vụ con: Không
Dung lượng: 3TB
Số tháng đăng ký: 12
Loại phần mềm: Phiên Bản Đám Mây CLOUD
$5,988.00
1
Gói

Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng

$2,827.38
Close
Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng
Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng
Miễn Phí: Không
Số lượng user: 100
Giới hạn số lượng người dùng:
Giới hạn số lượng người dùng:
Quan sát viên và người tham gia: Không
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại: Không
Khuôn mẫu với các tác vụ con: Không
$2,827.38
1
Gói

Giải Pháp Bitrix Cloud Free

$0.00
Close
Giải Pháp Bitrix Cloud Free
Giải Pháp Bitrix Cloud Free
Miễn Phí:
Giới hạn số lượng người dùng: Không
Giới hạn số lượng người dùng: Không
Quan sát viên và người tham gia: Không
Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại: Không
Khuôn mẫu với các tác vụ con: Không
$0.00
1
cái.