Tái Cấu Trúc Hệ Thống CRM Bằng Bitrix

Tái Cấu Trúc Hệ Thống CRM Bằng Bitrix
Số lượng nhân sự (Sale)
 • 50 Nhân Sự (Sale)
 • -
Số lượng quy trình CRM
 • 1 Quy Trình Bán Hàng
 • 2 Quy Trình Bán Hàng
 • 3 Quy Trình Bán Hàng
 • 4 Quy Trình Bán Hàng
 • 5 Quy Trình Bán Hàng
 • -
60,000,000 VND
Số lượng
1
Gói

Tái Cấu Trúc Hệ Thống CRM Bằng Bitrix

Nghiên cứu Phân tích hiện trạng - Lên bảng danh sách các vấn đề và mong muốn của đội ngũ với hệ thống CRM
- Đánh giá quy trình làm việc hiện tại với các chỉ số hiệu suất về số bước, thời gian, chất lượng
- Đánh giá các rủi ro trong quy trình bảo mật thông tin của hệ thống CRM
- Đánh giá nguồn lực về nhân sự, tài chính đầu tư cho CRM
01 mô hình kinh doanh File báo cáo hiện trạng hệ thống CRM 3-5 ngày Chuyên gia
- Marketing
- Sale
- Kế toán
- Công nghệ
10.000.000
Tìm nguyên nhân và xây dựng giải pháp Đề xuất và thiết kế mô hình số CRM - Đề xuất bản thiết kế mô hình CRM
- Luồng kết nối với các hệ thống hiện tại cảu doanh nghiệp (Kho, Kế toán)
01 mô hình kinh doanh File mô hình CRM trong tổng thể kiến trúc các phần mềm của doanh nghiệp 5 ngày Chuyên gia BA của DCENTER 15.000.000
Xây dựng giải pháp Thuyết trình mô hình và nhận sửa đổi mô hình số CRM - Đồng thuận của các bộ phận và người ra quyết định của khách hàng về tính tối ưu của mô hình 01 mô hình kinh doanh Hội thảo thuyết trình 3 tiếng Đội ngũ DCENTER và OBD 0
Triển khai Phân tích các trường dữ liệu về khách hàng - Phân tích các trường dữ liệu về khách hàng với 01 loại hình cung cấp sản phẩm và dịch vụ
- Tư vấn các trường dữ liệu cần trong chiến lược quản lý cần để lưu trữ, phân khúc khách hàng phù hợp với chiến lược marketing
- Huấn luyện tư duy sản xuất khách hàng dựa vào phân lớp đối tượng khách hàng
01 loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ. File exel dữ liệu khách hàng 3 ngày Chuyên gia DCENTER 15.000.000
Triển khai Phân tích và tái cấu trúc quy trình bán hàng, cài đặt quy trình bán hàng Sale Pipe Line trên CRM Áp dụng cho 1 loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ tương ứng với 01 quy trình bán hàng
- Chuẩn hóa quy trình bán hàng thành từng bước
- Giúp nhân viên tự được đào tạo khi sử dụng quy trình
- Ứng dụng tự động hóa trong việc xử lý phiếu
- Xây dựng các trường ghi nhận hiệu quả KPIs theo yêu cầu
01 loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Ví dụ bán thực phẩm chức năng qua hình thức bán lẻ qua kênh online là 01 quy trình
- Bán phần mềm lại là 1 quy trình bán hàng khác
Workflow quy trình
- Quy trình bán hàng trên Bitrix24
7 ngày Chuyên gia DCENTER 45.000.000
Chuyển giao Huấn Luyện kiến thức, kĩ năng về CRM - Giúp ban triển khai của đối tác nắm rõ định nghĩa, vai trò, mục tiêu của hệ thống CRM
- Đào tạo nhân sự vận hành CRM
Huấn luyện dưới 10 người bên đối tác. Buổi đào tạo 7 ngày Chuyên gia DCENTER 10.000.000
Chuyển giao Chuyển giao và huấn luyện quản trị hiệu suất hệ thống CRM - Huấn luyện đội ngũ quản lý chất lượng của đối tác kiểm soát hệ thống vận hành và đánh giá nhân sự vận hành Huấn luyện dưới 10 người bên đối tác. buổi đào tạo 03 ngày Chuyên gia DCENTER 3.000.000
Kết thúc Báo cáo tổng kết với đối tác về kết quả triển khai - Báo cáo và đánh giá năng lực nhân sự triển khai giúp đối tác 01 báo cáo 01 báo cáo 4 tiếng Chuyên gia DCENTER 0
 • Miễn Phí Không
 • Giới hạn số lượng người dùng Không
 • Giới hạn số lượng người dùng Không
 • Loại phần mềm Phiên Bản Đám Mây CLOUD
 • Loại dịch vụ Tái cấu trúc / Đào tạo / Huấn luyện / Cung ứng phần mềm
 • Số ngày triển khai 30
 • Hỗ trợ qua Chat trực tiếp từ Bitrix24 Không
Tái Cấu Trúc Hệ Thống CRM Bằng Bitrix
60,000,000 VND

Dịch vụ liên quan