Tái Cấu Trúc Hệ Thống Truyền Thông Nội Bộ Bằng Bitrix24

Tái Cấu Trúc Hệ Thống Truyền Thông Nội Bộ Bằng Bitrix24
199,000,000 VND
Số lượng
1
cái.

Tái Cấu Trúc Hệ Thống Truyền Thông Nội Bộ Bằng Bitrix24

 1. Phân loại và cập nhật thông tin: Xác định và phân loại thông tin quan trọng theo từng lĩnh vực trong doanh nghiệp. Tạo một hệ thống để cập nhật thông tin đúng lúc và đảm bảo rằng nhân viên có thể dễ dàng tìm thấy và sử dụng thông tin cần thiết.

 2. Sử dụng công nghệ thông tin: Xây dựng và triển khai các dịch vụ truyền thông nội bộ như hệ thống tin nhắn trong doanh nghiệp (internal messaging system), hộp thư điện tử nội bộ, các nền tảng chia sẻ file, intranet,... Nền tảng này sẽ giúp nhân viên truy cập thông tin dễ dàng và nhanh chóng.

 3. Tạo ra một lịch trình thông tin: Xác định thời điểm cập nhật thông tin cho mỗi lĩnh vực và đảm bảo rằng nhân viên được thông báo trước về lịch trình này. Bằng cách làm như vậy, bạn đảm bảo rằng thông tin được cung cấp đúng thời điểm và mọi người đều có thời gian để tiếp thu và phản hồi.

 4. Sử dụng phương tiện truyền thông đa dạng: Tận dụng các công cụ truyền thông đa dạng như video, hình ảnh, đồ họa để truyền tải thông tin một cách trực quan và hiệu quả. Những hình thức này có thể làm tăng tính hấp dẫn và gắn kết đối với nhân viên.

 5. Thiết lập một trung tâm truyền thông nội bộ: Tạo ra một bộ phận hoặc một cá nhân chịu trách nhiệm quản lý truyền thông nội bộ. Trung tâm này sẽ giúp đảm bảo nhất quán và chính xác trong thông tin được truyền tải, cung cấp hỗ trợ cho nhân viên và theo dõi hiệu quả của hệ thống truyền thông.

 6. Phản hồi và gắn kết: Tạo ra các phương pháp như khảo sát, hội thảo, giao lưu, để nhân viên có thể đóng góp ý kiến và phản hồi. Điều này không chỉ làm tăng tính tương tác và tham gia, mà còn cho phép biết được ý kiến và góp ý của nhân viên để cải thiện hệ thống truyền thông.

 7. Đào tạo và hướng dẫn: Tạo một chương trình đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên về cách sử dụng hệ thống truyền thông nội bộ và đảm bảo họ hiểu rõ các quy tắc và nguyên tắc của nó. Điều này đảm bảo rằng mọi người có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và chính xác.

 • Miễn Phí Không
 • Giới hạn số lượng người dùng Không
 • Giới hạn số lượng người dùng Không
 • Loại dịch vụ Tái cấu trúc / Đào tạo / Huấn luyện / Cung ứng phần mềm
 • Số ngày triển khai 30
 • Hỗ trợ qua Chat trực tiếp từ Bitrix24 Không
Tái Cấu Trúc Hệ Thống Truyền Thông Nội Bộ Bằng Bitrix24
199,000,000 VND

Dịch vụ liên quan