CÔNG TY GIẢI PHÁP DCENTER

Tự Động Hoá Doanh Nghiệp 

Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng

Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng
$1,188.00
Số lượng
1
cái.

Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng

Gói phần mềm Bitrix Standard cho 50 người dùng
  • Số lượng user 50
  • Giới hạn số lượng người dùng Y
  • Dung lượng 100GB
Phần mềm Bitrix24 gói Standard 50 người dùng
$1,188.00

Other products