CÔNG TY GIẢI PHÁP DCENTER

Tự Động Hoá Doanh Nghiệp 

Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng

Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng
$2,827.38
Số lượng
1
Gói

Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng

Professional
Tối đa hóa doanh số và tự động hóa quy trình kinh doanh. Số lượng người dùng 100 người. Gói đăng ký 12 tháng. Giảm 30% tháng 8/2022

 • Hợp tác
 • Trò chuyện
 • Cuộc gọi video HD
 • Lịch
 • Không gian làm việc của công ty
 • Bảng tin
 • Cơ sở tri thức
 • Tác vụ & dự án
 • CRM
 • Drive
 • Trung tâm Liên hệ
 • Trình xây dựng website
 • Cửa hàng trực tuyến
 • Tiếp thị
 • Tài liệu trực tuyến
 • Trí tuệ bán hàng
 • Tự động hóa
 • Nhân sự
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Quản trị


 • Số lượng user 100
 • Giới hạn số lượng người dùng Y
 • Giới hạn số lượng người dùng Y
Giải Pháp Bitrix Cloud Professional 12 tháng
$2,827.38

Other products