CÔNG TY GIẢI PHÁP DCENTER

Tự Động Hoá Doanh Nghiệp 

Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng

Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng
$5,988.00
Số lượng
1
Gói

Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng

  • Số lượng user 250
  • Giới hạn số lượng người dùng Y
  • Dung lượng 3TB
  • Số tháng đăng ký 12
  • Loại phần mềm Phiên Bản Đám Mây CLOUD
Bản Quyền Bitrix Enterprise 12 Tháng - 250 Người Dùng
$5,988.00

Other products